1 2 4 5

USŁUGI

 • Instalacje 230V oraz siłowe.
 • Uziemienia.
 • Oświetlenie.
 • Zasilanie awaryjne.
 • Pomiary elektryczne.
 • Instalacje WAN , LAN , WiFi.
 • Instalacje telefoniczne itp.
 • Pełen serwis.
 • Instalacja okablowania strukturalnego.
 • Instalacja czujek ruchu.
 • Instalacja i konfiguracja central alarmowych.
 • Pełen serwis.
 • Instalacja okablowania strukturalnego.
 • Instalacja kamer.
 • Instalacja i konfiguracja rejestratorów.
 • Pełen serwis.
 • Okablowanie strukturalne.
 • Akcesoria.
 • Konfiguracja.
 • Pełen serwis.
 • Okablowanie strukturalne.
 • Urządzenia i części zamienne.
 • Konfiguracja.
 • Pełen serwis.
 • Okablowanie strukturalne.
 • Urządzenia i części zamienne.
 • Konfiguracja.
 • Pełen serwis.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!